โมโตโรล่าเปิดตัว Android 5.1.1 เคอร์เนลที่มา

โมโตโรล่าเปิดตัวครั้งแรกของ Android 5.1 เคอร์เนลที่ใช้ในวันนี้, สำหรับรุ่นที่ 1 โมโตจี LTE, สมญานามเพเรกริน.